Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
TS.BS TRẦN HUY HOÀN BẢO CGKT

 

TS.BS TRẦN HUY HOÀN BẢO CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT PHẪU THUẬT THẦN KINH

Ngày 8/1/2018 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đón tiếp đoàn hồi sức phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh do TS.BS Trần Huy Hoàn Bảo đến chuyển giao kỹ thuật tại khoa Ngoại thần kinh – sọ não. Đoàn phẫu thuật thần kinh của Bệnh viện Chợ Rẫy đã giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng cho các bác sỹ trong khoa và các bác sỹ Đại học Y Tây Nguyên đồng thời phối hợp với khoa phẫu thuật 1 ca túi phình động mạch não giữa. Kết quả của đợt chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện được thực hiện thành công, không xảy ra biến chứng.

               P. CĐT

6/2/2018 10:48:50 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 20913