Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
TS.BS NGUYỄN THƯỢNG NGHĨA CGKT

 

TS.BS NGUYỄN THƯỢNG NGHĨA CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT PHẪU THUẬT TIM

Trong 2 ngày 18 – 19/1/2018 Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đón tiếp đoàn phẫu thuật tim của Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh do TS.BS Nguyễn Thượng Nghĩa đến chuyển giao kỹ thuật tại khoa Tim mạch can thiệp. Đoàn phẫu thuật tim của Bệnh viện Chợ Rẫy đã giảng dạy và truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn lâm sàng cho các bác sỹ trong khoa và các bác sỹ Đại học Y Tây Nguyên đồng thời phối hợp với khoa phẫu thuật 3 ca bệnh mạch vành khó. Kết quả của đợt chuyển giao kỹ thuật tại bệnh viện được thực hiện thành công, không xảy ra biến chứng.

               P. CĐT

6/2/2018 10:56:10 AM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 120604