Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
ĐỀ TÀI CẤP TỈNH: ỨNG DỤNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN MỎM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG CÁNH TAY MẠN TÍNH.

 ĐỀ TÀI CẤP TỈNH: 

 
ỨNG DỤNG HUYẾT TƯƠNG GIÀU TIỂU CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN MỎM TRÊN LỒI CẦU NGOÀI XƯƠNG CÁNH TAY MẠN TÍNH. 

Chủ nhiệm đề tài: BSCKII. Nguyễn Thị Phương Mai
 
 
 
 

 

6/22/2018

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 20910