Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 7 KHÓA XII

 Trong 3 ngày 10/7/2018, 12/7/2018 và 18/7/2018 Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Đảng ủy Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lớp “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII”. Tham dự lớp có sự hiện diện của Đ/c Nguyễn Phước Bửu Sơn – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Đ/c Hồ Xuân Đức – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa và các cán bộ công nhân viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Trong khuôn khổ buổi học tập, các đại biểu đã được nghe các nội dung, văn kiện của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII do báo cáo viên Đ/c Nguyễn Phước Bửu Sơn – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa, Đ/c Hồ Xuân Đức – Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa trình bày.

Như vậy, lớp “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII” đã khép lại với nhiều thành công. Thông qua buổi học tập lần này, các cán bộ công nhân viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã có cơ hội họp mặt, trao đổi kinh nghiệm, nắm vững và thực hiện tốt các nội dung, văn kiện của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

 

P. CĐT

7/20/2018 4:10:13 PM

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 174762