Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
TB Trúng thầu (Gói Vật tư TMCT, Chỉnh hình, Mổ tim hở)

  THÔNG BÁO TRÚNG THẦU

Gói số 01 (Vật tư Tim mạch can thiệp)

Gói số 02 (Vật tư Chỉnh hình)

 Gói số 03 (Vật tư Mổ tim hở)

NHÀ THẦU CÓ CÁC MẶT HÀNG KHÔNG TRÚNG THẦU

 

 

11/14/2018

 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN - NHA TRANG - Tel: +84.58.3822175  Fax: +84.58.3812344 - Số lượt truy cập: 174794