Tìm kiếm

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Tổng Hội Y Học
 
Tổng Hội Y Học
0 0 0 0
 
Y Tế Cộng Đồng
 

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN
- BÍ THƯ:
Đ/c Phan Hữu Chính  
  Bí Thư Đảng Ủy
 
 

 

- PHÓ BÍ THƯ:

 


Đ/c Nguyễn Thị Phương Mai
Phó Bí Thư Đảng ỦyPhó Bí Thư Đảng Ủy

 
- BAN THƯỜNG VỤ:

Đ/c Phan Hữu Chính  
  Bí Thư Đảng Ủy
 

 

Đ/c Huỳnh Văn Thưởng
 Uỷ viên BTV  Đảng ủy

 

Đ/c Nguyễn Thị Phương Mai
Phó Bí Thư Đảng Ủy

 


Đảng Uỷ Viên

 


Đảng Uỷ Viên
- ĐẢNG ỦY VIÊN:


Đ/c Lê Trần Anh Thi
Đảng Ủy Viên


Đ/c Đinh Tấn Hùng
Đảng Ủy Viên


Đ/c Phạm Hoàng Phong
Đảng Uỷ Viên


Đ/c Nguyễn Thanh Tồn  
Đảng Uỷ Viên


Đ/c Nguyễn Ngọc Xuân
Đảng Ủy Viên


Đ/c Nguyễn Lương Kỷ
Đảng Ủy Viên


Đ/c Nguyễn Ngọc Huy
Đảng Ủy Viên


Đ/c Nguyễn Song Thất  
Đảng Uỷ Viên

 


Đ/c Lê Bá Nguyễn  
Đảng Uỷ ViênĐảng Uỷ Viên
 
       

 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2015 - 2020


BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI BỘ

CHI BỘ I

 
Bí Thư
Đồng Chí 

Phó Bí Thư
Đồng Chí 

 Chi Ủy Viên
Đồng Chí Võ Thị Mỵ Kiều

CHI BỘ II

 
Bí Thư
Đồng Chí 
Nguyễn Song Thất

Phó Bí Thư
Đồng Chí Đinh Tấn Hùng

 Chi Ủy Viên
Đồng Chí Nguyễn Thùy Châu

CHI BỘ III

 
Bí Thư
Đồng Chí 
Lê Trần Anh Thi

Phó Bí Thư
Đồng Chí Lưu Thị Thu Thủy

 Chi Ủy Viên
Đồng Chí Lê Thị Thu Hòa

CHI BỘ IV

 
Bí Thư
Đồng Chí 

Phó Bí Thư
Đồng Chí Lê Việt Hào

 Chi Ủy Viên
Đồng Chí Nguyễn Thị Dung

CHI BỘ V

 
Bí Thư
Đồng Chí Lê Bá Nguyễn

Phó Bí Thư
Đồng Chí Nguyễn Thị Hương Thảo

 Chi Ủy Viên
Đồng Chí Lê Thị Trúc Linh

CHI BỘ VI

 
Bí Thư
Đồng Chí Trần Văn Khen

Phó Bí Thư
Đồng Chí Nguyễn Thị Thu Trang

Chi Ủy Viên
Đồng Chí Lê Sử Thu Thảo 

CHI BỘ VII

 
Bí Thư
Đồng Chí Nguyễn Ngọc Xuân

Phó Bí Thư
Đồng Chí Đặng Minh Cảnh

 Chi Ủy Viên
Đồng Chí Nguyễn Thị Thu Thảo

CHI BỘ VIII

 
Bí Thư
Đồng Chí 
Phạm Hoàng Phong

Phó Bí Thư
Đồng Chí 
Nguyễn lê Minh Đạt


 Chi Ủy Viên
Đồng Chí Bùi Thị Hồng Nhung

 

 

     

BÍ THƯ VÀ PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ ĐẠI HỘI


 CÁC NHIỆM KỲ ÐẠI HỘI CỦA ÐẢNG BỘ:

 - Nhiệm kỳ  1975 - 1977: Có 1 Chi bộ do đ/c Cao Châu làm Bí thư chi bộ.

- Nhiệm kỳ  1978: Thành lập Ðảng bộ, có 5 Chi bộ do đ/c Nguyễn Thanh Tùng làm Bí thư đảng ủy, BS Lê Viết Ðịnh làm Phó Bí thư

- Nhiệm kỳ  1979 - 1981: Có 9 chi bộ do BS Lê Văn Phú làm Bí thư, BS Lê Thị Thiện làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1981 - 1983: Có 9 chi bộ do BS Lê Văn Phú làm Bí thư, BS Lê Viết Ðịnh làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1983 - 1987: Có 9 chi bộ do DS Lê Thị Sa làm Bí thư, BS Lê Viết Ðịnh làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1987 - 1989: Có 9 chi bộ do BS Mai Ngọc Ánh làm Bí thư, BS Võ Thanh Danh làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1989 -1991: Có 9 chi bộ do BS Mai Ngọc Ánh làm Bí thư, BS Nguyễn Văn Dũng làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1991 -1993: Có 9 chi bộ do BS Mai Ngọc Ánh làm Bí thư, BS Nguyễn Văn Dũng làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1993 -1995: Có 9 chi bộ do BS Mai Ngọc Ánh làm Bí thư, BS Nguyễn Văn Dũng làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1996 -1998: Có 7 chi bộ do BS Nguyễn Văn Dũng làm Bí thư, đ/c Phạm Văn Gia làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  1998 -2000) Có 7 chi bộ do BS Ðào Hoàng Hương làm Bí thư, BS Nguyễn Văn Dũng làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  2000 - 2003: Có 7 chi bộ do BS Ðào Hoàng Hương làm Bí thư, BS Nguyễn Văn Dũng làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ  2003 - 2005: Có 7 chi bộ do BS Trần Quỳnh Hoa làm Bí thư, BS Nguyễn Mạnh Tiến làm Phó Bí thư

- Nhiệm kỳ 2005 - 2010: Có 7 Chi bộ do BS Trần Quỳnh Hoa làm Bí thư, BS Nguyễn Mạnh Tiến làm Phó Bí thư.

- Nhiệm kỳ 2010 - 2015: Có 7 Chi bộ do BS Trần Quỳnh Hoa làm Bí thư; BS Nguyễn Mạnh Tiến và BS Nguyễn Văn Xáng làm Phó Bí thư.

 - Nhiệm kỳ 2015 - 2020: Có 8 Chi bộ do BS Nguyễn Văn Xáng làm Bí thư; BS Cao Việt Dũng và BS Nguyễn Thị Phương Mai làm Phó Bí thư.

 

BÍ THƯ ÐẢNG ỦY BỆNH VIỆN 

BÍ THƯ ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ ĐẠI HỘI  

Đ/C Phan Hoàng

Đ/C Cao Châu 

Đ/C Ng. Thanh Tùng

BS Lê Văn Phú

DS Lê Thị Sa

 

BS Mai Ngọc ÁnhBS Nguyễn Văn DũngBS Đào Hoàng HươngĐ/c Trần Quỳnh Hoa


Đ/c Nguyễn Văn Xáng
     

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG BỘ

 

 
     

 

  
 
Y TẾ TƯ NHÂN TKH

Y TẾ TƯ NHÂN TKH
Y TẾ TƯ NHÂN TKH
 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH KHÁNH HÒA - Địa chỉ: 19 YERSIN LỘC THỌ - NHA TRANG KHÁNH HOÀ - Tel: +84.258.3822175  Fax: +84.258.3812344 - Số lượt truy cập: 0